ikona_recepcja-01 ikona_recepcja-02

Regulamin

REGULAMIN


I
WPROWADZENIE
Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków, według których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.


II
CENY
Ceny na naszej stronie są bardzo konkurencyjne. Wszystkie ceny podane po dokonaniu rezerwacji na stronie www.yourplace.pl są cenami ostatecznymi za cały Państwa pobyt.


III
WARUNKI REZERWACJI
Dokonanie rezerwacji przez Państwa wymaga płatności za cały pobyt z góry za pomocą systemu płatności Dotpay lub podanie nr karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji płatnej przy przyjeździe.

Płatność z góry online wiąże się z otrzymaniem przez Gościa najniższej możliwej ceny za pobyt. 
Przy dokonywaniu wpłaty online poprzez system płatności Dotpay, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji. 
 
Zabezpieczenie rezerwacji kartą kredytową
Rezerwacja może być zabezpieczona kartą kredytową. System każdorazowo publikuje datę do której można bezpłatnie anulować rezerwację. Zwykle rezerwację można anulować na pełne dwa dni przed datą przyjazdu. W przypadku niedojazdu, Państwa karta będzie obciążona kwotą za pierwszą noc.
 
Rezerwacja grupowa (od 3 apartamentow lub powyżej 11 osób) musi być potwierdzona bezzwrotną zaliczką w wysokości 30% rezerwacji jeżeli nie jest opłacona z góry.


IV
ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI
Jeżeli rezerwacja została potwierdzona kartą płatniczą, prosimy odwołać się do warunków anulacji podanych w procesie rezerwacji apartamentu oraz w emailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli wybrali Państwo najniższą cenę i płatność z góry, koszt anulacji jest równy z wartością rezerwacji.


V
PRZYJAZD I ODBIÓR KLUCZY, WYJAZD
Państwa przyjazd powinien nastąpić w godzinach pracy rezepcji, codziennie od 8:00 do 23:00. Przyjazd lub wyjazd poza godzinami pracy recepcji jest również możliwy ale wówczas prosimy o informację odnośnie godziny przybycia. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 14 i trwa do godziny 11. Jeżeli apartament jest przygotowany wcześniej, możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie. Płatność za apartament pobierana jest przy przyjeździe.

Przy zameldowaniu osób niepełnoletnich wymagana jest obecność osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za apartament.


VI
PRZENIESIENIE PRAW
Dopuszczalne jest przeniesienie całości praw z dokonanej rezerwacji na osobę trzecią. Warunkiem przeniesienia praw jest udostępnienie właścicielowi apartamentu bądź usługodawcy danych personalnych osoby nabywającej uprawnienia z tytułu rezerwacji. Równocześnie z przekazaniem uprawnień następuje przeniesienie wszystkich obowiązków z tytułu zawartej umowy. Przeniesienie uprawnień jest bezpłatne.


VII
OBOWIĄZKI GOŚCIA
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie rezerwacji apartamentu, zamieszczonej na stronie www.yourplace.pl. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie, osoba upoważniona w obiekcie noclegowym za wydanie kluczy może odmówić ich wydania. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także do zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby upoważnionej do wydania kluczy o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką podczas pobytu w apartamencie. Równowartość tych szkód pokrywa w całości klient, w formie określonej przez właściciela obiektu.


VIII
WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane.


IX
PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej należą do naszych partnerów lub do nas. Ściąganie informacji z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko do użytku własnego.


X
PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo miejscowe. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentu.